ابزار دقیق

شرکت تیوان پایا انرژی با توجه به نیاز داخل و با هدف تامین نیاز شرکت های فعال در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی  در تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات ابزار دقیق فعالیت می‌کند.

 • تجهیزات ابزار دقیق قابل تامین:
Gate Vale 2 1
“Tube 1/4 2
Pressure Gauge 3
Regulator S.S 4
Strainer S.S 5
Ball Valve 6
“Flange 3 7
Solenoid Valve 8
Moulded Case Circuit Breaker 9
Pressure Transmitter 10
Level Transmitter 11
Temperature Transmitter 12
Micro Motion 13
Positioner 14
Motherboard 15
Pressure control valve 16
Residual Current Circit Breaker 17
Regulator 18
Pressure Differential 19
Pressure Switch 20
“Butterfly Valve 4 21
Level Switch 22
Check Valve 23
Contactor 24
Module Transmitter 25
Butterfiy Valve 26
Pressure Safety Valve 27
“Pipe 2 28
Altera sonic Level Metter 29

 

 •  برندهای تجاری قابل تامین توسط این شرکت:
SANDWIK 1
WIKA 2
ROSEMOUNT 3
MOB 4
SUMOTO 5
PARKER 6
SCHNEIDER 7
YOKOGAWA 8
ROSEMOUNT 9
FISHER 10
EBRU 11
SIEMENS 12
Strainer S.S 13
SIEMENS 14
RCBO 15
ENDRESS + HAUSER 16
AGILENT 17
FESTO 18
DANFOS 19
HONEY WELL 20
EMERSON 21

 

 • شرکت تیوان پایا تجهیزات ابزار دقیق را برای شرکت های تابعه وزرات نفت تامین کرده است و این شرکت ها به شرح زیر می باشند:
 • 1 LAVAN OIL REFINING COMPANY
  2 KAROON PETROCHEMICAL COMPANY
  3 MOBIN PETROCHEMICAL COMPANY
  4 SHIRAZ PETROCHEMICAL COMPANY
  5 BANDAR ABBAS OIL REFINERY COMPANY