تجهیزات مکانیکی ثابت

شرکت تیوان پایا انرژی با توجه به نیاز داخل و با هدف تامین نیاز شرکت های فعال در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تامین، ساخت و نصب تجهیزات مکانیکی ثابت فعالیت می‌کند.

  •  تجهیزات مکانیکی ثابت قابل تامین:
Pump 1
Compressor 2
  •  برندهای تجاری قابل تامین توسط این شرکت:
ABB 1
C.S 2
  •  شرکت تیوان پایا تجهیزات مکانیکی ثابت را برای شرکت های تابعه وزرات نفت تامین کرده است، این شرکت ها به شرح زیر می باشند:
KAROON PETROCHEMICAL COMPANY 1
MAPNA GROUPE 2