تولید محلول های آمونیاکی

این شرکت قادر است با تکیه بر شرکت فرعی خود با نام ” ایلیا شیمی کاوان پارس” محلول‌های آمونیاکی با غلظت های متفاوت را به منظور مصارف صنعتی تامین نماید.

 

Physical properties for Ammonia Solution 25%

1336-21-6

 

CAS Number

 

NH4OH Chemical Formula
35.04  (Molar mass  (g.mol-1
0.91  (Density (g.ml-1
500  (Vapor press at 20C (hpa
Miscible with water Miscibility
R: 36,37,38 & S: 2,26 Safety Code

 

 

%Specific Properties of Ammonium solution 25

25% Assay
0.0024% Chloride
0.003% Sulfate
Nil +Cu2
Nil +Fe2
Nil +Pb2
Nil Oil
Trace SiO2

 

شرکت تیوان پایا محلول های آمونیاکی را برای شرکت های تابعه وزرات نفت و صنایع مختلف تامین کرده است، این شرکت ها به شرح زیر می باشند:
• شرکت آریا مولیبدن کسری یزد
• پالایشگاه گاز فجر جم
• شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک زنجان
• شرکت شیرین صمغ شیراز
• شرکت مولکول کرمان
• شرکت شیرین دارو شیراز
• شرکت شایان صنعت پارس ایستاتیس یزد
• شرکت گلسنگ کویر یزد