تولید مواد شیمیایی

این شرکت قادر است با تکیه بر شرکت فرعی خود با نام ” ایلیا شیمی کاوان پارس” محلول‌های آمونیاکی با غلظت های متفاوت را به منظور مصارف صنعتی تامین نماید.