طراحی، ساخت و راه‌اندازی پایلوت تولید ماده ضدخوردگی ایمیدازولین-شرکت پتروپویش کیمیا