شیمیایی

شرکت تیوان پایا انرژی با توجه به نیاز داخل و با هدف تامین نیاز شرکت های فعال در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تامین مواد شیمیایی فعالیت می‌کند.

مواد شیمیایی قابل تامین:

محلول آمونیاک با غلظت های متفاوت 1
مولکولارسیو 2
محلول های رسوب زدایی کربناته 3
محلول های رسوب زدایی پلیمری 4
محلول های رسوب زدایی فسفاته 5
اسید سولفوریک 6
اسید هیدروکلریک 7
اتیلن گلیکول 8
کاستیک سودا 9
n-نیتروزو آمین 10
آمونیاک خالص 11
متانول 12
آب ژاول 13
هیدروسولفید سدیم 14
جوش شیرین 15
n-نیتروزو دی متیل آمین 16
محلول سود %50 17
کلرواوریک اسید  (HAuCl4 ) 18
پلادیوم کلرید صنعتی و آزمایشگاهی (PdCl2) 19
نقره  نیترات صنعتی و آزمایشگاهی (AgNO3) 20
هگزا کلرو پلاتینات ( H2PtCl6) 21
پالادیوم استات ( Pd(CH3COOH)2)   22
سیانید طلا  (KAu(CN)2) 23

 

برندهای تجاری قابل تامین توسط این شرکت:

NALCO 1
SAVITA 2
PANAMA 3
ایلیا شیمی کاوان پارس 4

 

شرکت تیوان پایا مواد شیمیایی را برای شرکت های تابعه وزرات نفت تامین کرده است، این شرکت ها به شرح زیر می باشند:

KAROON PETROCHEMICAL COMPANY 1
JAM  GAS REFINERY COMPANY 2
SISTAN GAS POWER PLANT 3