تیوان پایا انرژی

شرکت تیوان پایا با توجه به نیاز بازار داخل و باهدف تأمین نیاز شرکت‌های فعال در صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی تأسیس‌شده است و با سال‌ها فعالیت مستمر در زمینه طراحی، ساخت، نصب، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی،شستشویی شیمیایی، تولید مواد شیمیایی، تأمین قطعات موردنیازدر صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، تولید مواد شیمیایی و تحقیق و توسعه  اکنون جزو شرکت‌های برتر صنعت محسوب می‌شود.